Aktualności

2018.06.05
OFERTA PRACY
 
Przedszkole Niepubliczne "Zdolna Ferajna" zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego. Preferowane osoby z uprawnieniami do nauki języka obcego.

Rozkład dnia

6:00-8:00 Schodzenie się dzieci; Zabawy w kącikach zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne. Praca w zespołach dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulującym, wyrównawczym z dzieckiem zdolnym.


8:00- 8:15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:15-9:00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. I śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9:00-10:45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

10:00-11:00 Przygotowanie do II śniadania. II śniadanie.

11:00- 12:10 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia słownikowe i gramatyczne. / Trzylatki- odpoczynek

12:15- 13:00 Czynności porządkowo- higieniczne. Obiad- kultura zachowania się przy stole, dbałość o zdrowie.

13:00-13:15 Kwadrans na bajkę- bajkoterapia- relaks, wyciszenie.

13:15- 18:00 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań; zabawy tematyczne; zabawy ruchowe w ogrodzie lub w sali; zabawy plastyczno- techniczne. Praca z dziećmi o charakterze stymulującym i wyrównawczym. Rozchodzenie się dzieci.